Изследвани органи » Хемолимфатична система

Хемолимфатична система

• кръв
• имунна система
• тимус
• лимфна система (лимфни възли, слезка)
• тонзили


сподели + нагоре ˆ