Изследвани органи » Мъжка полова система

Мъжка полова система

• семенник
• надсеменник
• семеотводни пътища (семепровод)
• семенно мехурче
• простатна жлеза (простата)
• мъжки пикочен канал
 


сподели + нагоре ˆ