Изследвани органи » Изследване на целия организъм

Изследване на целия организъм

Този тип диагностика е високоинформативно изследване, при което само с един преглед ще получите пълна информация за здравословното състояние на целия си организъм, на всички органи и системи в организма.

Този вид изследване позволява да се открият заболявания в техния начален стадий, още преди да са се появили първите симптоми. При това изследването точно посочва първопричината на самото заболяване, прогнозира неговото развитие във времето, а също така и открива процеси в ремисия.

сподели + нагоре ˆ