Апаратура » Метод на изследването

Метод на изследването

Биорезонансната апаратура не само улавя и отчита в най-ранен стадий патологичните промени в клетките, но и прогнозира болестта, а това дава възможност да бъде предотвратено проявлението на дадено заболяване или пък превръщането му в хронично. Тази уникална апаратура не само прави качествена оценка на всеки един орган, на неговите части и функции, но може и да анализира динамиката на изменение на функционалното състояние на организма през време на лечението му; прави точен анализ на кръвната картина, ниво на хормоните; показва от какви витамини, минерали и микроелементи има нужда организмът; установява наследствената предразположеност към определени заболявания.

Тази прецизна апаратура не само диагностицира дадено заболяване, но и уточнява причината за това заболяване, като при това точно посочва и първоизточника му. А най-ценното от всичко е, че установява скрити заболявания, които могат да протичат в организма без видими прояви и без дори пациентът да знае за тях поради това, че все още не е настъпил клиничният им стадий.
Клетките, тъканите и органите притежават определени биоелектрични характеристики. При патологичен процес, т.е. при болест на даден орган тези характеристики са изменени и дава отклонение от нормата. Тази изключително точна и прецизна апаратура, която улавя дори най-малкото отклонение от физиологичната (нормална) честота на електромагнитното трептене на всеки орган, клетка в организма.

Апаратно-програмният комплекс, работейки с най-съвременната, най-усъвършенствана и най-точна програма, измерва и анализира измененията на вълновите характеристики на ниво клетка, при това без каквито и да било отрицателни за здравето въздействия. По изменението на вълновите характеристики на тъканите и клетките на организма се проследяват всички отклонения в здравословното състояние на човека.

Биорезонансната диагностика позволява да се диагностицират най-ранните форми на заболявания, а също така и предразположението на организма към дадени заболявания.

сподели + нагоре ˆ