Изследвани органи » Опорно-двигателен апарат

Опорно-двигателен апарат

• череп
• кости
• гръбначен стълб
• свръзки на костите (свръзки между прешлените на гръбначния стълб; свръзки на черепа с гръбначния стълб; долночелюстна става; свръзки между костите и гръдния кош; свръзки между костите на раменния пояс; свръзки между костите на таза; свръзки на свободния горен крайник; свръзки на свободния долен крайник)
• мускули


сподели + нагоре ˆ