Изследвани органи » Дихателна система

Дихателна система

• нос
• носна кухина (в т.ч. лигавица)
• гръклян
• трахея и бронхи
• бели дробове (ляв и десен)
• плевра


сподели + нагоре ˆ