Диагностика » Диагностика от ново измерение

Диагностика от ново измерение

Човешкото тяло е електромагнитно поле, което ежесекундно предава и приема електромагнитни трептения. Органите, в частност клетките и тъканите имат свои специфични трептения. Единичните трептения на всеки отделен орган са в тясна взаимовръзка помежду си, като същевременно всички клетки и органи комуникират помежду си и оказват влияние върху цялото тяло.

Всеки орган, тъкан, клетка има своя собствена честота на трептене, наречена биорезонансна честота. Затова и методът на изследване се нарича нелинейна биорезонансна диагностика и дава възможност да се регистрират електромагнитните трептения и т.нар. биорезонансни честоти на всеки орган, клетка, тъкан. Отчетените с помощта на апаратурата електромагнитни трептения на органите на изследвания индивид се сравняват с еталони от база данни, които отговарят на честота на нормално функциониращи, т.е. здрави органи.

Биорезонансната диагностика е метод, който използва електромагнитните трептения от органите на самия пациент, като информация за диагностика на заболяванията му. Енергийните трептения на органите и клетките на здравия човек са съвсем различни от тези на болния. Вирусите, бактериите, токсичните химически вещества и метали и т.н., лесно могат да поразят тяло, което не поддържа здравословни трептения. Стресовите фактори, натрупани в тялото на един човек, отделят негативни енергийни трептения, които нарушават структурата на нормалната енергийна матрица, а това на свой ред причинява заболявания. Енергийният модел на тялото се променя вследствие на заболяване, инфекция, токсини или радиация. Болка, безсъние, главоболие, лесна умора, депресия, тревожност, страх, сърцебиене, липса на апетит, виене на свят и т.н. са само някои от симптомите, които индикират, че нещо в организма на човека не е наред. Ето защо е толкова важна и необходима периодичната диагностика с цел превенция на здравето.


сподели + нагоре ˆ