Апаратура » Съвременна технология

Съвременна технология

Основното предназначение на апарата  е експрес-компютърна диагностика на функционалното състояние на всички органи и системи в човешкия организъм (дихателна, сърдечно-съдова, храносмилателна, ендокринна, костно-мускулна и т.н.).

Той е предназначен за експресно тестване здравословното състояние на целия организъм, за диагностициране на функционалното състояние на всички органи и системи, и то за максимално кратко време само с едно изследване.

При това диагностичният комплекс е в състояние да определи патологичния процес още в началния му стадий на развитие, т.е. още когато заболяването е започнало, но клинични проявления на болестта все още няма. С помощта на тази апаратура по един напълно безвреден начин се получава пълна информация за здравословното състояние на човека, още на съвсем началните етапи на развитие на заболяванията (в т.ч. ракови и туморни) Апаратурата открива заболявания още преди клиничния им стадий (т.е. още преди пациентът да има някакви оплаквания).

Диагностичната апаратура, с която се провежда изследването е уникална. Тя позволява на съвсем ранен етап от развитие да се откриват дори онкологични процеси. Такава ранна и безвредна диагностика не е по възможностите на другите съвременни апарати, които могат да установяват само вече оформен процес. Подобна ранна диагностика не може да бъде извършена нито с помощта на УЗИ, рентген, ЯМР, компютърна томография, нито с други методи за апаратна диагностика.

Апаратурата може да даде пълна информация за здравословното състояние само с един преглед, при това да индикира заболяванията още в най-ранните етапи.

сподели + нагоре ˆ